fbpx Bài học thứ tư | NGUYEN TIEN SI

Main menu

Bài học thứ tư

Submitted by mrsinguyen on Wed, 10/06/2015 - 12:41

Hai người ngồi cãi nhau:

  • 1 người nói: 4x4=16
  • 1 người nói: 4x4=17

Hai người cãi nhau ko ai chịu ai, bèn lên quan xử, sau khi nghe câu chuyện, quan phán:

  • Thằng 4x4=17 được về, thằng 4x4=16 lôi ra đánh 50 gậy.

Sau khi bị đánh đủ 50 gậy, tên này vẫn ấm ức vào trình quan:

“Thưa quan, sao con trả lời đúng mà lại bị đánh?”

“Mày biết đó là đúng mà còn đi cãi với thằng ngu làm gì, đó là chân lý rồi, cái tội của mày là đi tốn thời gian vào đứa khác, đã ngu mà còn cố chấp, nên bị đánh là phải.

Còn cái thằng ngu kia cho về xã hội, xã hội sẽ dạy cho nó, mày có nói cỡ nào nó cũng ko nghe đâu.

Bài học rút ra là: Đừng bao giờ cãi nhau với thằng ngu.

sưu tầm