fbpx Cổ Long Luận | NGUYEN TIEN SI

Main menu

Subscribe to RSS - Cổ Long Luận

Cổ Long Luận

Cổ Long Luận

Submitted by mrsinguyen on Wed, 02/01/2013 - 00:17
  • Con người, chỉ có trước mặt bạn bè thân nhất, mới làm những chuyện sai lầm. Bởi vì chỉ những lúc đó, tâm tình của y mới buông thả ra, không những quên đi đề phòng người khác, mà còn quên đi đề phòng chính mình.
  • Yêu và hận không giống nhau nhất ở chỗ, yêu có thể làm người ta nhìn được tương lai, làm cho người ta có đầy hy vọng vào tương lai. Hận chỉ làm người ta nghĩ về quá khứ những điều thống khổ đã xảy ra.