fbpx cuộc sống | NGUYEN TIEN SI

Main menu

Subscribe to RSS - cuộc sống

cuộc sống

4 qui tắc tâm linh của người Ấn Độ

Submitted by mrsinguyen on Sat, 15/12/2012 - 15:21

1. Quy tắc đầu tiên: “Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp cả.”

Điều này có nghĩa rằng không ai xuất hiện trong cuộc đời chúng ta một cách tình cờ cả. Mỗi người xung quanh chúng ta, bất cứ ai chúng ta giao lưu, đều đại diện cho một điều gì đó, có thể là để dạy chúng ta điều gì đó hoặc giúp chúng ta cải thiện tình hình hiện tại.